Digilijn Rekenen

30-7-2015

Digilijn Rekenen biedt een overzicht van leerlijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 tot en met 5 á 6. Een leerlijn bestaat uit een reeks leerstappen die worden toegelicht en voorzien van illustratieve videofragmenten en suggesties voor activiteiten.

In het kader van het SLO-project Beter met Rekenen zijn de afgelopen jaren nascholings-materialen en leerlijnposters ontwikkeld die gericht zijn op het stimuleren van inzicht in doorlopende leerlijnen bij leerkrachten, rekencoördinatoren, pabostudenten, e.d.

Naar aanleiding van een aantal ervaringen met deze materialen in nascholingscursussen is het idee ontstaan om speciaal met het oog op het verhelderen van allerlei aspecten van doorlopende leerlijnen, een digitale, webgebaseerde omgeving te ontwerpen waarbinnen de voornaamste leerlijnen uit het aanvankelijk rekenen (groep 1 t/m 5 á 6) op een dynamische en visueel aansprekende manier in beeld gebracht en toegelicht worden. Digilijn Rekenen biedt informatie over de leerstappen binnen deze leerlijnen en geeft een beeld hoe deze leerstappen aan elkaar gerelateerd zijn.

​Klik op de afbeelding hieronder om de Digilijn Rekenen te openen.
(Druk desgewenst op functietoets <F11> voor weergave in volledig scherm)

 

Deze site is nog in ontwikkeling. In de loop van dit jaar worden de informatie en de functionaliteit uitgebreid.

DLR-A.jpg